Krátká ukázka Nepustilovy metody

https://www.facebook.com/JazykovaSkolaForYou/videos/395010721210172/

Termíny kurzů v Třebíči : od září 2019

ČTYŘMĚSÍČNÍ KURZY ANGLIČTINY

 

  • AT01 úpní začátečníci           17. 9. 2019 - 21. 1. 2020, úterý      17:00 - 20:00 
  • AT02 chroničtí začátečníci   18. 9. 2019 - 22. 1. 2020, středa    17:00 - 20:00
  • AT03 mírně pokročilí             16. 9. 2019 - 27. 1. 2020, pondělí  17:00 - 20:00
  • AT04 středně pokročilí          19. 9. 2019 - 23. 1. 2020, čtvrtek   17:00 - 20:00

 

Nabídka jazykových kurzů

  • dvouměsíční dopolední a odpolední kurzy angličtiny - výuka probíhá vždy dvakrát týdně (po+st nebo út+čt)
  • čtyřměsíční dopolední a odpolední kurzy angličtiny - výuka probíhá vždy 1x týdně
  • týdenní intenzivní kurzy angličtiny - výuka probíhá 6 dní - od pondělí do soboty 8 hodin denně.
  • kombinované kurzy angličtiny - jedná se o kombinaci gramatického kurzu Nepustilovou metodou a navazujícího konverzačního kurzu.
  • konverzační kurzy angličtiny - tyto kurzy jsou určeny především absolventům našich gramatických kurzů, kteří potřebují jazyk aktivně používat v reálných situacích nebo pro cizí zájemce, kteří zvládli vstupní test.

Nepustilova metoda je ve své podstatě především metodou gramaticko-překladovou, proto se v řadách lektorů naší jazykové školy nesetkáte s rodilými mluvčími, nýbrž jen s českými lektory. Vycházíme z toho, že hlavně český lektor je schopen nejlépe vnímat specifické problémy českých posluchačů při učení se cizímu jazyku a zohlednit je při výkladu a procvičování. Mimoto je podstatná část hodin věnována drilovým cvičením, která se bez českého mluvčího neobejdou.

Výběr lektorů pro naši školu není jednoduchý, protože se jedná o mimořádně náročný způsob výuky. Dotyčný musí totiž kromě nezbytných znalostí disponovat i značnou fyzickou vytrvalostí, velkým množstvím energie, pedagogickým talentem, optimistickým přístupem a schopností pracovat s lidmi - nacházet jedince se všemi těmito vlastnostmi je často velmi složité.