Krátká ukázka Nepustilovy metody

https://www.facebook.com/JazykovaSkolaForYou/videos/395010721210172/

Termíny kurzů v Třebíči : od září 2020

ČTYŘMĚSÍČNÍ KURZY ANGLIČTINY

Termíny kurzů od září 2020 budou zveřejněny během letních prázdnin.

Nabídka jazykových kurzů

  • dvouměsíční dopolední a odpolední kurzy angličtiny - výuka probíhá vždy dvakrát týdně (po+st nebo út+čt)
  • čtyřměsíční dopolední a odpolední kurzy angličtiny - výuka probíhá vždy 1x týdně
  • týdenní intenzivní kurzy angličtiny - výuka probíhá 6 dní - od pondělí do soboty 8 hodin denně.
  • kombinované kurzy angličtiny - jedná se o kombinaci gramatického kurzu Nepustilovou metodou a navazujícího konverzačního kurzu.
  • konverzační kurzy angličtiny - tyto kurzy jsou určeny především absolventům našich gramatických kurzů, kteří potřebují jazyk aktivně používat v reálných situacích nebo pro cizí zájemce, kteří zvládli vstupní test.

Nepustilova metoda je ve své podstatě především metodou gramaticko-překladovou, proto se v řadách lektorů naší jazykové školy nesetkáte s rodilými mluvčími, nýbrž jen s českými lektory. Vycházíme z toho, že hlavně český lektor je schopen nejlépe vnímat specifické problémy českých posluchačů při učení se cizímu jazyku a zohlednit je při výkladu a procvičování. Mimoto je podstatná část hodin věnována drilovým cvičením, která se bez českého mluvčího neobejdou.

Výběr lektorů pro naši školu není jednoduchý, protože se jedná o mimořádně náročný způsob výuky. Dotyčný musí totiž kromě nezbytných znalostí disponovat i značnou fyzickou vytrvalostí, velkým množstvím energie, pedagogickým talentem, optimistickým přístupem a schopností pracovat s lidmi - nacházet jedince se všemi těmito vlastnostmi je často velmi složité.