V naší škole se snažíme co nejvíce přizpůsobit požadavkům našich klientů (četnost, délka lekcí, způsob a zamření výuky) a přiřadit každému klientovi nejvhodnějšího lektora, tzv. "lektora na míru".

Individuální výuka - Zajišťujeme výuku "šitou na míru" pro všechny úrovně, od úplných začátečníků až po velmi pokročilé studenty. Cílem naší výuky je aktivní používání jazyka v praxi a zbavení se ostychu a obav z neschopnosti komunikace.

Dle Vašich požadavků přizpůsobíme četnost hodin v týdnu, jejich délku a zaměření - např. na přípravu na pohovor nebo obchodní jednání, prezentace v cizím jazyce, přijímací zkoušky, cestování jednorázové či pravidelné, výuku do školy nebo přípravu na školu.

Výhodou individuální výuky je, že se lektor po celou dobu výuky věnuje pouze Vás a může Vám tak přizpůsobovat tempo hodiny a celého kurzu. Vybíráte si nejen cizí jazyk, ale také zaměření výuky.

Příprava na zkoušky - Ať už se jedná o FCE, CAE, PET, státní zkoušky nebo chcete obdržet stipendium a jet studovat do jiné země, rádi Vám pomůžeme s Vaší přípravou, doporučíme vhodné učebnice a vhodnou formu výuky. Zjistíme, v čem jsou Vaše slabá místa, na která se zaměříme, budeme pracovat s Vaší gramatikou, trénovat poslechy, číst a rozebírat články, popisovat obrázky a procvičovat konverzaci.

Skype výuka či výuka přes mobil - Tento způsob výuky je zaměřen především na velmi zaneprázdněné klienty, kteří se nemohou dostavit v konkrétní dobu na konkrétní místo. Výuka přes mobil či skype často pomáhá i těm, kteří potřebují trénovat telefonickou komunikaci se zahraničními osobami.

 

SPOLEČNÝ EVROPSKÝ REFERENČNÍ RÁMEC PRO JAZYKY (SERR)

Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERR) obsahuje modelové stupnice jazykových dovedností rozdělených do 6 hlavních stupňů (A1 až C2).

Stupně jazykových znalostí podle SERR (CEFR)

A – uživatel základů jazyka

A1 (Breakthrough) – začátečníci/falešní začátečníci

Studenti úrovně A1 rozumí větám a slovům týkajících se jejich osoby a jejich okolí. Jsou schopni vést jen velmi jednoduchou a prostou konverzaci s mluvčím, který s nimi má trpělivost. Sami dokážou vyjádřit pouze základní myšlenky, která znají ze studia. Umí vyplňovat krátké formuláře dotazující se na jejich osobu.

A2 (Waystage) – falešní začátečníci/mírně pokročilí

Studenti úrovně A2 rozumí mluvenému slovu, které se týká nich či někoho z jejich okolí, téma nakupování či práce. Mohou číst jednoduché texty a orientují se např. v jídelních lístcích. Jsou schopni jednoduše konverzovat, sdělovat informace o své osobě a užít částečně minulého času. Jsou též schopni jednoduchého popisu. Umí psát jednoduché dopisy o své osobě.

B – samostatný uživatel

B1 (Threshold) – mírně pokročilí

Studenti úrovně B1 rozumí řeči týkající se aktuálních záležitostí. Rozumí textům, které obsahují pocity a události při použití základních komunikačních slovíček. Dorozumí se v běžných životních situacích a mohou volně diskutovat o tématech, která jsou jim známá. Mohou vyprávět a líčit své touhy, psát texty z oblasti svých zájmů či psát dopisy s použitím podmiňovacího způsobu.

B2 (Vantage) – středně pokročilí

Studenti úrovně B2 rozumí většinou mluvenému slovu, které se zabývá běžnými problémy (televize, film). Obdobné je to i při čtení textů. Mohou též číst prózu psanou aktuálním jazykem. Jsou schopni plynule konverzovat s rodilými mluvčími ve známé oblasti. Dokáží vyjádřit svůj pohled na daný problém a  hovořit o možných výhodách či nevýhodách. Dokáží napsat podrobný text ze své oblasti a podchytit v něm jasně jeho význam.

C – zkušený uživatel

C1 (Effective Operational Proficiency) – pokročilí

Studenti úrovně C1 rozumí i nestrukturovanému projevu. Orientují se v pořadech rádia a televize. Rozumí a vciťují se do literárních textů, rozumí odborným textům. Flexibilně komunikují a vyjadřují své myšlenky jasně a bez obtíží. Jsou schopni jasně a podrobně hovořit o všech možných tématech. V psaném textu dokážou volit vhodný směr pro čtenáře

C2 (Mastery) – pokročilí /profi

Studenti úrovně C2 rozumí po krátkém přizpůsobení bez obtíží rodilým mluvčímu a mohou s nimi mluvit o jakémkoliv tématu. Jsou schopni číst složité texty i literární díla a pojednání s abstraktním zabarvením. Při konverzaci vyjadřují jemné významové odstíny, používají idiomatické vazby. Pokud něco nedokáží vyjádřit, bez problémů to obchází jinou formulací, která nenaruší hovor. Umí popisovat odborné texty apod.